Vyšetření na Mor včelího plodu za lepší cenu

Nejčastějším důvodem tohoto vyšetření je kočování, přemístění včelstva mimo obec (kód ExM110 z Metodiky kontroly zdraví zvířat 2016).

Všichni včelaři, kteří budou v roce 2017 přemisťovat včelstva mimo katastr obce, kde je mají doposud umístěna a dále producenti oddělků, smetenců, matek, matečníků budou potřebovat doklad pro Krajskou veterinární správu o vyšetření na stanovení Moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)

Toto vyšetření se běžně pohybuje v cenovém rozmezí 450,- Kč – 550,- Kč. Společnost AGRO-LA nyní nabízí toto vyšetření za podstatně nižší cenu a to jak uvádí na svých stránkách za 150,- Kč (bez DPH)  (publikováno 12/2016)

http://www.agrola.cz/laboratorni-rozbory/rozbory-pro-vcelare/

Výsledky těchto rozborů slouží jako informace pro včelaře a lze je použít jako doklad pro Krajskou veterinární správu (viz. Vyjádření Státní veterinární správy).

Použité zdroje:

http://www.agrola.cz/laboratorni-rozbory/rozbory-pro-vcelare/

Mor včelího plodu – nová laboratoř provádějící rozbor za bezkonkurenční ceny. Vsmbo.cz [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné z: http://www.vsmbo.cz/mor-vceliho-plodu-nova-laborator-provadejici-rozbor-za-bezkonkurencni-ceny

Foto: By Tanarus (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons