Tajemství vody ozářené včelami

Kdo popisuje účinky tzv. včelami ozářené vody? Lékaři nebo šarlatáni? Jak připravit včelami ozářenou vodu. Jaké účinky má včelami ozářená voda?

Mezi nejznámější propagátory včelami ozářené vody patří kupodivu samotní lékaři. Mezi přední propagátory se řadí např. MUDr. Bohuslav Handl a MUDr. Jana Hajdušková. 

Pozitivní vliv včel

Právě MUDr. Handl si začal všímat skutečnosti, že  mnozí včelaři popisují osvěžující účinky po pobytu ve včelíně či na včelnici. Toto mu bylo potvrzeno od proutkaře a léčitele Karla Kožíška, který zjistil pomocí kyvadélka, určité záření z úlů, které lze zachytit do vody či do různých krémů a zvýšit tak jejich blahodárné působení.

Pokus s proutkaři a ozářenou vodou

Aby vyloučil určitou míru autosugesce, přistoupil MUDr. Handl k následujícímu pokusu. Naplnil dvě identické láhve vodou a jednu z nich ponechal mimo dosah včel a druhou vložil na 2 hodiny do medníku. Poté požádal známé proutkaře, bez toho aniž by jim něco vysvětloval o zhodnocení jedné a druhé láhve s vodu. Proutkaři vždy jednoznačně označili láhev z medníku jako láhev něco vyzařující.

Včelami ozářená voda působí na vitalitu člověka

Po výše uvedeném pokusu lékař začal včelami ozářenou vodu konzumovat a skutečně potvrzuje její kladné působení na vitalitu.
Začal tedy včelami ozářenou vodu doporučovat známým a i u nich bylo pozorováno zlepšení zdravotního satvu.

Snížení hladiny cukru v krvi po užívání včelami ozářené  vody dokonce popisuje článek na novinky.cz.
Kdy po půlročním užívání včelami ozářené vody došlo u 67 leté pacientky  ke snížení hladiny cukru z 13 mmol/l na hodnotu 7,1 mmol/l!
(Žádné informace v tomto článku nenahrazují odborné vyšetření u lékaře. Dodržujte prosím od lékaře předepsanou léčbu.)

Zajímavé vysvětlení

Přestože není dosud vědecky potvrzené a vysvětlené pozitivní působení včelami ozářené vody, přichází MUDr. Handl se zajímavým vysvětlením:

Pozitivní účinky připisuje té skutečnosti, že v dnešní době je člověk zahlcen naprosto mrtvými potravinami a syntetickými materiály, které negativně působí na jeho tzv. bioplasmu. Tím může dojít k vytvoření velkého deficitu určitých komponentů nechemické povahy, který právě včelami ozářená voda ve velké míře nahrazuje.

Jak připravit včelami ozářenou vodu

Naplníme nejlépe skleněnou láhev čistou vodou a tu pak vložíme do prázdného medníku nad včelstvem.
Vzdálenost od plodiště (zdroje pozitivního záření) by měla být maximálně 50 cm.
Nejsilnějších účinků dosáhneme v období vrcholného rozvoje včelstva, tedy koncem května a během měsíce června.
Doba uložení vody u včel by měla být v rozmezí od 2 hodin do 2 dnů.
Varem se údajně pozitivní náboj vody ztrácí.

Vložení nádob s vodou do nástavku nad včelstvo.

Jak užívat včelami ozářenou vodu

Pozorovatelných pozitivních účinků se dosahuje při užívání 1 litru a více, včelami ozářené vody denně

Zdroj:
HANDL, Bohuslav. Včelí produkty ve výživě člověka a v lékařství. ČSV OV Blansko, 1991.
Foto: pixabay.com
nástavek pro vodu – autor

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 26 Průměrně: 3.2]

1 Komentář

  1. ERIKA JUKLOVÁ

    SOUHLASÍM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *