Úhyn včel v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin

Co dělat pokud budete mít podezření na úhyn včelstev v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin? Doufejme, že letos nebudeme mít potřebu využít následující ustanovení zákona, ale kdo je připraven, není zaskočen. Podívejme se, co nám přináší novelizace platné od roku 2017

Koncem roku 2017 byla schválena novelizace vyhlášky č.327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Pro včelaře je důležitá informace o tom, že odpadla povinnost oznamovat umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev na místně příslušný obecní úřad.

Povinností chovatele včel je oznámit podle plemenářského zákona pověřené osobě údaje k umístění stanovišť včelstev, což je dle dostupných informací Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Hradištko pod Medníkem. V novelizaci vyhlášky č. 327/2012 Sb. není stanoveno, které údaje máte k umístění stanovišť včelstev oznámit.

Nadále zůstává povinnost pro chovatele včel, pokud došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravků na ochranu rostlin, oznámit tento úhyn neprodleně krajské veterinární správě. Tyto informace jsou uvedeny v § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců. Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel je uveden v § 14 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

 

Zákon 326/2004 Sb.

§ 51 odst. 6 zákona

(6) Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, nebo zjistí-li uživatel honitby nebo osoba, jíž přísluší výkon rybářského práva, že došlo k úhynu zvěře nebo ryb v důsledku použití přípravku, oznámí to neprodleně krajské veterinární správě. Krajská veterinární správa v součinnosti s Ústavem provede místní šetření; má-li pochybnosti o příčině úhynu v souvislosti s použitím přípravku, zajistí odběr vzorků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, jejich vyšetření odborným ústavem a informování chovatele včel nebo uživatele honitby nebo osoby, jíž přísluší výkon rybářského práva, o výsledku tohoto vyšetření. Záznam o výsledku místního šetření a výsledek vyšetření vzorků poskytne též Ústavu a chovatelům včel, popřípadě uživateli honitby nebo osobě, jíž přísluší výkon rybářského práva, pokud jsou tyto osoby důsledky použití přípravků dotčené.

Vyhláška 327/2012

§14

Způsob odběru vzorku při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb

(K § 51 odst. 6 zákona)

 

(1) K vyšetření příčiny uhynutí včel odebírá krajská veterinární správa vzorek uhynulých včel v počtu nejméně 500 jedinců a Ústav vzorek rostlin z ošetřeného porostu o hmotnosti nejméně 200 gramů. Vzorky musí být označeny a zabaleny v prodyšném pevném obalu a neprodleně přemístěny k uchování při teplotě -18 °C a nižší do doby doručení stejnému státnímu ústavu pro veterinární laboratorní diagnostiku k provedení analýzy.
***

Foto zdroj: pixabay.com

Pokud se vám článek líbí a chcete podpořit naši publikační činnost, dejte nám Like nebo Tweet popř. sdílejte na Facebooku. 
Děkujeme. 
redakce BeeInfo.cz

 

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 0 Průměrně: 0]

1 Komentář

  1. Pavel

    Díky, toto jsem nevěděl. Jaký je důvod zrušení povinnosti hlásit stanoviště na místně příslušný obecní úřad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *