Kdy na jaře rozšiřovat včelstvo

Dnes jsme do redakce beeinfo.cz obdrželi zajímavou studii od včelaře Jana Dvořáka z Pardubic.
Jde o upravenou seminární práci na téma jarní rozšiřování včelstev.

Honza čerpal převážně z odborné literatury a  dal dohromady stručný přehled pohledů na problematiku rozšiřování včelstev se zaměřením na termín.

Termín jarního rozšíření včelstva

Co se týče konkrétního termínu tak použité zdroje se shodují na druhé polovině dubna. (Veselý,2003)
Spíše než se držet dogmaticky tohoto období, je potřeba přihlédnout ke konkrétnímu stavu toho či onoho včelstva.

Každé rozšíření prostoru úlu je radikální zásah do života a kondice včelstva, proto je nutné k tomuto úkonu přistupovat s rozvahou a řádně vše předem promyslet.

Další pomůckou na určení vhodné doby rozšíření je stav ve včelstvu:
Rozšiřujme tehdy, když máme alespoň 5 souší se zavíčkovaným plodem, nejlépe již vybíhajícím. (Ševčík,2011)

Čím nejlépe rozšířit včelstvo na jaře

Co se týče materiálu, kterým budeme včelstvo rozšiřovat, tak samozřejmě výhodnější je použít hotové dílo, tedy souše a až později přidávat mezistěny. Je zřejmé, že pokud budeme rozšiřovat pouze mezistěnami, dojde k určité ztrátě výnosu. Včely totiž mohou nástavek zaplnit rychleji, než jej vystavějí. (Ptáček,1984)

Tajemství pylu a včelí pastvy

Metoda rozšíření podle stavebního rámku

Dále někteří včelaři používají metodu se stavebním rámkem:

Při jarní prohlídce vloží do včelstva na okraj nástavku s plodovým tělesem stavební rámek.
Pokud ho včely nechávají bez povšimnutí, znamená to, že mají ještě dostatek prostoru ke stavbě ve stávajícím díle a matka dostatek prostoru ke kladení.

Jakmile ale zpozorujeme stavbu na onom stavebním rámku a matka začne klást do těchto buněk, znamená to, že včelky nám již řádně ovládly prostor úlu a je čas na rozšíření.

Příliš včasným rozšířením úlového prostoru můžeme včelstvo takzvaně podrazit ve vývoji a v oblastech s krátkým snůškovým obdobím to může mít dramatický vliv na medný výnos.

Při jarním rozšiřovaní se nedoporučuje rozdělovat plodové těleso.
Vyhnout se je třeba i odebírání pylových plástů, či jejich úmyslnému přemisťování.
Na škodu je i vysoký počet prováděných kontrol úlu, zejména u začínajících včelařů.
Včelstvu vždy nějaký čas trvá, než se po naší zvědavé návštěvě zase uklidní a začne normálně fungovat.

V době snůšky kontrolujeme medníky nejlépe co 5 dnů a pokud vidíme, že je řádně obsednutý včelami, podkládáme další nástavek, který je vystrojený zkraje soušemi a uprostřed mezistěnami.

Plodování včelstev podle kalendáře

Zdroje:
VESELÝ, Vladimír. Včelařství. Praha: Brázda, 2003. ISBN 8020903208.
Včelařství: PŘÍLOHA MĚSÍČNÍKU VČELAŘSTVÍ č. 10/2011. 2011, (10).
PTÁČEK, VLADIMÍR. Jubilejní včelařský sborník 1984 ZOČSV Brno-město
Foto: Pixabay.com

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 52 Průměrně: 3.1]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *