Jarní rozšiřování včelstev

Dnes se podíváme na osvědčený způsob rozšiřování včelstev vedených na nízkonástavkových úlech Langstroth.

Vycházíme ze stavu, kdy jsme nechali v horním nástavku od každého kraje jedno volné místo, tedy vyjmuté  dva rámky z důvodu lepší cirkulace vzduchu a zabránění tvorby plísní.

Nejpozději začátkem dubna vkládáme rámek s mezistěnou nebo prázdný stavební rámek do horního nástavku na dvě prázdná místa.
Jakmile zpozorujeme stavbu na těchto rámcích, znamená to, že je v úlu dostatek mladých včel.
Nyní odložíme horní nástavek stranou a podíváme se, kolik je plodu v nástavku pod ním.
Pokud je plod alespoň v 1/3 plástové plochy nástavku, provedeme prohození.
Vrchní nástavek půjde pod druhý od shora. Prohozením horního a spodního nástavku dojde k rozdělení plodového tělesa.
To stimuluje matku k zakladení volného prostoru mezi prohozenými nástavky.
POZOR toto prohození neuspěchejme, může dojít k poškození rozvoje včelstva.

Další zákrok následuje až po rozkvětu třešně ptačí.
Odebíráme česnový klín a otevíráme celé česno. Rovněž odebíráme podložku a umožníme větrání  celým dnem (předpokládá se zasíťované Varroa dno).
V této době vkládáme mezi první  horní nástavek a druhý horní nástavek. Vkládáme nástavek vystavěný nejlépe tak, že po krajích jsou vždy 3 rámky souší a uprostřed 4 rámky mezistěn. Takové přerušení plodového tělesa si můžeme dovolit jen u nástavků do 17 cm. U vyšších přidávejme nástavky raději nahoru.

V době snůšky je dobré kontrolovat horní nástavek co 5 dnů. Pokud je plně obsednutý včelami, podkládáme pod horní nástavek další nástavek,  vystrojený po krajích soušemi a uprostřed mezistěnami, jak bylo uvedeno výše.

Zdroje:

ŠEFČÍK, Jozef. Začínáme včelařit. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4857-3.

KOPECKÝ, Václav. Jednoduchý chov včel v nízkých nástavcích. Moderní včelař. 2013, X(4), 26-28.

Foto: By Benjamin Gimmel, BenHur (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commonshttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Fr%C3%BChling_bl%C3%BChender_Kirschenbaum.jpg

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 10 Průměrně: 3.3]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *