Prodám med bez AMITRAZU 950g za 250,- CZK

Příběh Franty

Terno udělal jeden včelař z Valašska, který si nepřeje být jmenován.
Jednoho sobotního večera v hospůdce u piva povyprávěl chatařům co za chemii je český včelař schopen narvat do úlu, když je to „zadarmo a dotované“.

Nepomlouval, jen reagoval na dotazy laiků, protože v televizi právě běžel dokument  České včelařství chemické.
„No a co do včel liješ Ty Franto?“ zněla otázka (jméno je upraveno) 🙂

Tu se Franta zadurdil a začal přednášku o medné komoře, léčení  bez Varidolu za použití zootechnických zásahů jako je vyřezávání trubčího plodu nebo použití kyseliny mravenčí a kyseliny šťavelové, poctivého sledování výskytu spadu.  I poradil mu spolustolovník, ať zkusí prodat med s touto informací, že má med bez použití tvrdé chemie. Franta si dal cedulku na vrata, že nepoužívá při léčení Varidol ani jinou tvrdou chemii a skutečně MED šel za 250 CZK/950g. Do týdne na vratech s cedulkou zvonila komise ZO ČSV a sdělovala, že věc bude oznámena na KVS  pro porušení nařízeného povinného léčení.  Franta cedulku sundal, ale MED v tichosti prodává dál již stálým odběratelům.

Co praví zákon

Nedalo mi to, a po rozhovoru se zmíněný včelařem,  jsem nahlédl do Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017.

Zároveň jsem  kontaktoval  Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Tato instituce totiž zveřejnila seznam veterinárních léčivých přípravků (dále jen VLP) určených pro ošetřování včelstev viz tabulka číslo 1.

Tabulka číslo 1 Zdroj: http://uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp/vyhledane-pipravky-vlp?nazev=&latka=&ciloveZvire=21&lekovaForma=0&datumOd=&datumDo=&regcislo=&drzitel=&baleni=&vydej=0&atcKod=&farmSkupina=0&vyhledat=

Název Síla Jednotky Léková forma Registrační číslo
Apiguard 25 % Gel 99/033/10-C
Apitraz 500 mg Proužek do úlu 96/034/16-C
Formidol 41 g Proužek do úlu 99/051/09-C
Formidol 81 g proužky do úlu 81 g Proužek do úlu 96/044/14-C
Gabon PF 90 mg Proužek do úlu 96/088/09-C
M-1 AER 240 mg/ml koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel 96/089/09-C
MP 10 FUM 24 mg/ml fumigantní roztok do úlu 96/090/09-C
Oxuvar 41 mg/ml Koncentrát pro přípravu kožního roztoku 96/014/17/C
Thymovar, 15 g proužky do úlu pro včely 15.0 g Proužek do úlu 96/060/10-C
Varidol     Roztok k léčebnému ošetření včel 96/238/94-C
VarroMed 75 mg/ml + 660 mg/ml Disperze do úlu EU/2/16/203

 

 

Na stránkách ÚSKVBL jsou k dispozici i příbalové informace. Upozorňuji zejména nové přírůstky jako je VarroMed a Oxuvar. Konkrétně Oxuvar je léčivo na bázi organické kyseliny šťavelové.

A teď se podívejme, co nám říká metodika pro rok 2017.
ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích

a) přípravkem Varidol 125 mg/ml – roztok k léčebnému ošetření včel 3x v období
od 10. – 31.12. 2017 v intervalu 14 – 21 dnů a z hlediska aplikace v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo

b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel opakovaně v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo
c)
jiným přípravkem, určeným pro ošetření včel, v souladu s podmínkami jeho použití pro klinické testování

Z uvedené metodiky, která je závazná pro všechny včelaře, je zřejmé, že pokud včelař Franta bude používat třeba jen Oxuvar (kyselina štavelová) a nepoužije Varidol, nedopouští se porušení  metodiky tedy jeho chování není v rozporu se žádnou platnou zákonnou normou.

Tady je potřeba upozornit, že je nutné brát ohled na infekční tlak v té či oné lokalitě. Berme v úvahu včelstva bez spadu.

Cílem tohoto článku je upozornit včelaře na to, že není potřeba do úlů „lít tvrdou chemii“ za každou cenu.
Osobně tedy nevidím nic špatného na tom, když včelař upozorní zákazníka, že jeho med je z úlu, kde nebyla použita tvrdá chemie.

Je jasné, že někdo bude považovat  za tvrdou chemii i kyselinu mravenčí nebo kyselinu šťavelovou, ale byl bych skutečně rád, kdyby se odborná veřejnost vyjádřila spíše k právní  stránce laického výkladu zákona, který je zde přednášen.

Tedy zda vynechání akaricidů při povinném léčení včelstev, v tomto případě Varidolu (amitraz), je v souladu se zákonem.

Chybí ochota k oficiálnímu vyjádření

Je až s podivem, kolik odborníků váhá se k tomuto tématu oficiálně vyjádřit. Po telefonu mi bylo sděleno (veterinář působící v instituci schvalující léčiva), že osobně odmítá plošné nařízení léčení Varroázy určitým léčivem.

Zejména z toho důvodu, že nákazová situace se stanoviště od stanoviště různí a je tedy zbytečné včely decimovat amitrazem rok co rok bez ohledu na napadení roztočem.
Včelař prostě musí znát zdravotní stav svých včelstev a je za něj sám zodpovědný!

Ale představa, někdy až fanatické reakce některých funkcionářů, dosud stále největšího včelařské organizace, mu brání publikovat tento názor oficiální cestou a odkazuje právě na výše zmíněnou Metodiku kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2017.

Tak co vy na to?

DOPLNĚNÍ AUTORA ČLÁNKU:

Kontrola KVS 2 x jinak

Velice zajímavé a přehledné srovnání dvou uskutečněných kontrol KVS na vcelky.cz ČTĚTE!!!!

Foto zdroj:
pixabay.com