Proč se včely shlukují na vnější stěně úlu?

Zajímavé vysvětlení tohoto jevu, který můžeme v druhé polovině léta pozorovat na úlech přináší časopis Včelařství z roku 1975. Je zde popisováno pozorování včelaře z Cologne u Kolína nad Rýnem Dr. Dahma.

Nečinné vysedávání včel na stěně úlu

Dr. Dahm pozoroval včely, které vylehávají u česen úlů a někdy dokonce pokrývají celou čelní stranu úlu v pozdním létě, kdy se snížil přínos sladiny. Co je příčinou tohoto jevu? Často se uvádí, že vysoká teplota v úle. Zde Dr. Dahm oponuje, že přeci včelstvo dokáže a běžně tak činí, teplotu regulovat uvnitř úlu a to zejména větráním a přínosem vody. Své tvrzení podporuje skutečností, že včely jsou na přední stěně úlu nečině vyvěšeny i v noci, kdy teplota klesá.

Příčinou nemůže být ani pokles snůšky, protože Dr. Dahm vypozoroval, že na včelíně nejsou takto postiženy všechny včelí rodiny. Vypozoroval rovněž, že se nejedná ani o staré vyčerpané včely, očekávající svůj přirozený konec.

Měl příležitost pozorovat, jak tento chomáč vysedávajících včel spadl na zem a místo toho, aby se vrátil do svého mateřského úlu, začaly se včely zavěšovat na úl sousední. Kupodivu u sousedního úlu byly tyto včelí migranti přijati bez sebemenších problémů, v klidu a pokoji. Zde je zřejmé, že kdyby šlo o létavky, draze by včelky zaplatily za svůj omyl.

Příčinou je přebytek krmné šťávy včel

Z uvedeného pozorování udělal Dr. Dahm následující závěr.
Popisované chomáče včel tvoří mladé včely, které dosud neopustily úl.

Proč včely staré 4-10 dní (kojičky) opouštějí úl a nečině vysedávají na jeho stěně?
Ve stejnou dobu, právě v srpnu, matka začíná omezovat kladení. Zvětšuje se počet kojiček, které se nemohou zbavit své krmné šťávy. Teplo uvnitř úlu podněcuje aktivitu krmné žlázy. Kojičky tak venku hledají úlevu, protože teplota uvnitř úlu musí zůstat vysoká pro zdárný vývoj plodu. Velikost venkovního chomáče se tak den ode dne zvětšuje, přímo úměrně klesajícímu kladení matky. Tento jev bude patrnější u silnějších včelstev než u včelstev slabších.

Vzácnost na stěně úlu

Dr. Dahm podotýká, že včely v tomto chomáči jsou první zimní včely a proto jsou dvojnásob cenné. Jsou zvláště vhodné pro posílení slabších včelstev a mohou být odebrány do rojáčku a vpuštěny do slabšího včelstva. Tyto včely budou ochotně přijaty a nevzniknou žádné souboje.

Zdroj:
Včelařství: Proč vyléhají včely na stěně úlu?. 1975, XXVIII(5).

Foto:
By Waugsberg (eigene Aufnahme – own photograph) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Ohodnoťte tento příspěvek!
[Celkem: 21 Průměrně: 3.7]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *